اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۵۳۴۰۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
مسعود جوهری ۹۱۲۳۳۰۸۹۶۰ ۰۰۹۸
علیرضا رحمانی ۹۱۲۳۸۶۰۷۱۴ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۳۰۸۹۶۰ ۰۰۹۸
۹۱۲۳۸۶۰۷۱۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران بزرگراه آزادگان بازار آهن مکان فاز سوم مرکزی پلاک ۵۰۷

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • تهران بزرگراه آزادگان بازار آهن مکان فاز سوم مرکزی پلاک ۵۰۷

  • :
  • ۵۵۵۳۴۰۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • مسعود جوهری ۹۱۲۳۳۰۸۹۶۰ ۰۰۹۸
  • :
  • علیرضا رحمانی ۹۱۲۳۸۶۰۷۱۴ ۰۰۹۸

   • :
   • :

   آقای جوهری
   مدیریت
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۵۳۴۰۸۴
   
   ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۳۰۸۹۶۰
   آقای رحیمی
   مدیریت
   
   
   

  آدرس

  دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی کرج

  مشخصات

   • :
   • دفتر نمایندگی کرج
   • آدرس:
   • کرج ، مهر شهر ، خیابان افشار ، خیابان اسحاقی ، پلاک 2 ، واحد 3

   • :
   • آقای جوهری ۹۱۹۶۰۸۰۵۰۰ ۰۰۹۸

   • :
   • ۳۳۳۵۰۳۳۸ ۲۶ ۰۰۹۸

    آقای جوهری
    مدیریت
    
    ۰۰۹۸ ۲۶ ۳۳۳۵۰۳۳۸
    ۰۰۹۸ ۹۱۹۶۰۸۰۵۰۰

   آدرس